Ciner Gemi Acente

Şirketimizin başlıca faaliyet konusu gemi işletmeciliği ve acente faaliyetleridir. Bu amaçla müşteri firmalarla imzalanan yıllık hizmet sözleşmeleri karşılığında dünya denizlerinde faaliyet gösteren müşteri gemilerine işletme, organizasyon ve danışmanlık gibi hizmetler verilmektedir.

Web sitesine gitmek için tıklayın