Ortaklık Yapısı

 

Sermayesi:600.500.000.-TL

Ödenmiş Sermayesi:600.500.000.-TL

 

Ortağın Adı-Soyadı veya Unvanı Pay Adedi Pay Tutarı (TL)
Turgay Ciner 600.500.000 600.500.000
Toplam 600.500.000 600.500.000