Eğitim ve Kurslar

Park Holding, üst düzeyde bilgi sahibi, yeteneklerini sürekli geliştiren, teknolojiyi yakından takip eden kadroları yetiştirmek için kurum içi ve dışı eğitim planlaması yapmaktadır.
Sürekli değişim ve yenilikleri kendine ilke edinen Ciner Grubu, dünyada ve yaşadığımız rekabet koşulları içinde iş yaptığı sektörlerde alanının en iyisi olmayı hedeflemiştir.

Bu maksatla insan kaynakları politikasında; en üst düzeyde bilgi sahibi olan, yeteneklerini sürekli geliştiren, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve sorgulayan kadrolara sahip olmanın eğitimle geliştirilebileceğinin bilinciyle, grup içi ve dışı eğitim planlamasına özel önem vermiştir. Bunun sonucu olarak iş yaptığımız alanlarda elde edilen verimlilik bu güne kadar aynı sektörlerde yaratılan ölçeklerin üstüne çıkmıştır.