Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı

Unvanı

Gürsel USTA

Yönetim Kurulu Başkanı

Orhan YÜKSEL

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Selçuk Yeşiltaş

Yönetim Kurulu Üyesi

Çiğdem Yılmaz

Yönetim Kurulu Üyesi