Konya Ilgın

Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Konya Ilgın”, “Şirket”), 500 MW kurulu güce sahip entegre bir termik santral kurma projesi yürütmektedir. Ayrıca, sahip olduğu maden işletme ruhsatı (2444 ruhsat numaralı saha) ve tarafı olduğu rödovans sözleşmesi (1247 ruhsat numaralı saha) çerçevesinde Ilgın’da yer alan maden sahalarında linyit kömürü üretimi gerçekleştirme amacıyla işletme hakkına sahiptir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun vermiş olduğu 27 Şubat 2013 tarihli ve 49 yıl süreli elektrik üretim ve satış lisansını da uhdesinde bulundurmaktadır.

Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (“UMREK”) tarafından yetkilendirilmiş yetkin kişiler tarafından UMREK (2018) standartları çerçevesinde hazırlanan 10 Ocak 2022 tarihli Kömür Kaynak Kestirim Raporu’nda Ilgın’daki 1247 ve 2444 ruhsat numaralı sahalardaki kömür kaynak miktarı 188 milyon ton olarak tespit edilmiş ve orijinal bazda alt ısıl değer ortalama olarak 2.079 kcal/kg olarak belirlenmiştir. 188 milyon ton kömür kaynağının tamamı Potansiyel Kategori’de sınıflandırılmış olup maden rezerv kestirim çalışmasına geçebilmek için ilave çalışmalar devam etmektedir.

Konya Ilgın Termik Santral Projesi sıfırdan bir yatırım projesi olup, Türk Lirası’nın ABD Doları karşısındaki seyrinden, elektrik arz/talebine, elektrik fiyatlarından, yenilenebilir enerji kaynakları ile yerli kaynaklara sağlanan teşviklere kadar birçok faktör söz konusu yatırımın zamanlamasında etkili olmaktadır. Konya Ilgın’ın kontrolü dışında Türkiye Elektrik Sektöründe son dönemde yaşanan ekonomik ve sektörel gelişmeler kaynaklı olarak mevcut durum itibariyle, termik santral inşaatına henüz başlanamamıştır.

Santral inşaat safhasına henüz geçilememiş olması ve santral inşaatının başlangıcı sonrasındaki sürecin de yaklaşık 3,5 yıl süreceği de gözetilerek Konya Ilgın tarafından bir ön madencilik faaliyeti planlaması hayata geçirilmiştir. Haziran 2019 – Aralık 2025 dönemini kapsayan son güncel planlama kapsamında, planlama süresince toplam yaklaşık 33,5 milyon m3 dekapaj gerçekleştirilmesi ve toplam yaklaşık 1,98 milyon ton kömür üretilmesi planlanmaktadır. Bu planlama kapsamında, üretilecek kömürün madencilik tekniği açısından bekletilmesinin mümkün olmaması (oksidasyon sonucu kendiliğinden kızışma vb.) nedeniyle bu geçiş sürecinde kömür satılarak gelir elde edilecek olup ana madencilik planı (30 yıllık ve yılda yaklaşık 3,5 milyon ton kömür üretimi gerektiren ana madencilik planı)  kapsamında sahadan üretilecek kömür ise termik santralin yakıt ihtiyacını karşılamak için kullanılacaktır. Santralin inşaat safhasına geçileceği tarihe göre ilgili ön madencilik planlamasının süresi uzatılabilmektedir.

Konya Ilgın web sitesine gitmek için tıklayın