Park Elektrik

Ciner Grubu’nun halka açık konumdaki tek şirketi olan Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Park Elektrik”, “Şirket”) payları, 1997 yılından bu yana Borsa İstanbul A.Ş.’de (“Borsa”) işlem görmektedir.

Park Elektrik, 18 Mart 1994 tarihinde Park Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanı ile tekstil sektöründe faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Şirket, 1997 yılında gerçekleştirdiği paylarının ilk halka arzıyla Borsa’da işlem görmeye başlamıştır. Halka açıldığı dönemde Park Elektrik tekstil sektöründe faaliyet göstermekte olup, Şirket’in ana faaliyet konusu ev tekstili üretimiydi. Üretim faaliyetleri Edirne’de kurulu fabrika tesisinde gerçekleştirilmekteydi.

Park Elektrik 2000 yılında gerçekleştirdiği esas sözleşme değişikliğiyle ticaret unvanını Park Elektrik Madencilik Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirerek faaliyet alanını madencilik ve enerji sektörlerinde de faaliyet göstermeye uygun hale getirmiş ve o tarihten günümüze madencilik alanında faaliyetlerini sürdürmüştür. 

Şirket, 2006 yılında Siirt’teki bakır madeninde konsantre bakır üretimine başlamış, Siirt Madenköy’deki bakır madeninde üretilen tüvenan cevher, konsantrasyon merkezinde konsantre bakır haline getirilmiş ve ağırlıklı olarak yurt dışına ihraç edilmiştir. 2006 ile 2017 tarihleri arasında bakır madenciliği alanındaki faaliyetlerini sürdüren Park Elektrik, Mart 2017 tarihi itibarıyla bakır madenciliği ile ilgili varlıklarını satarak bakır madenciliği alanındaki faaliyetlerine son vermiştir.

Şirket, bakır üretimi faaliyetinin satışını takiben fiili faaliyet konusunu değiştirerek Şirket’in ana ortağı olan Park Holding A.Ş. ve Turgay Ciner’in sahip oldukları Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Konya Ilgın”) sermayesinin %100’ünü satın almıştır.

Park Elektrik’in %100 hissesini satın aldığı Konya Ilgın, Konya’nın Ilgın ilçesinde 500 MW kurulu güce sahip olacak süper kritik akışkan yatak teknolojili entegre bir termik santral projesi yürütmektedir. İştirak edilen Konya Ilgın ayrıca, sahip olduğu maden işletme ruhsatları (1247 ve 2444 ruhsat numaralı sahalar) ve tarafı olduğu rödovans sözleşmesi (1247 ruhsat numaralı saha) çerçevesinde Ilgın’da yer alan maden sahalarında linyit kömürü üretimi gerçekleştirme amacıyla işletme hakkına sahiptir.

Konya Ilgın Termik Santral Projesi sıfırdan bir yatırım projesi olup, Türk Lirası’nın ABD Doları karşısındaki seyrinden, elektrik arz/talebine, elektrik fiyatlarından, yenilenebilir enerji kaynakları ile yerli kaynaklara sağlanan teşviklere kadar birçok faktör söz konusu yatırımın zamanlamasında etkili olmaktadır. Park Elektrik ve bağlı ortaklığı Konya Ilgın’ın kontrolü dışında Türkiye Elektrik Sektöründe son dönemde yaşanan ekonomik ve sektörel gelişmeler kaynaklı olarak mevcut durum itibarıyla, termik santral inşaatına henüz başlanamamıştır.

Park Elektrik ayrıca, işletme ruhsatı sahibi bulunduğu Gaziantep İli, Islahiye İlçesi’nde bulunan, 78173 sicil numaralı boksit sahasını rödovans karşılığı işletmek üzere CTC Enerji Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“CTC Enerji”) ile sözleşme imzalamış olup, 2019 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren bu sahadan rödovans geliri elde etmeye başlamıştır. CTC Enerji açık ocak yöntemiyle madencilik faaliyetlerini sürdürmekte ve elde edilen boksit cevherini kırma-eleme tesisinde işleme tabi tutarak farklı boyutlarda satışa konu etmektedir. Boksit sahasından üretilen beher ton maden başına Şirket’e 2,70 ABD Doları rödovans bedeli ödenmektedir.

Park Elektrik web sitesine gitmek için tıklayın