Silopi Elektrik

120

Silopi Elektrik Üretim A.Ş. 2003 yılında Şırnak/Silopi’de kurulmuştur. Elektrik üretim tesisi kurulması ve üretilen elektrik enerjisinin pazarlanması hedeflenmiştir. 405MW’lık Termik Santral 135 MW gücünde 3 ünite olarak planlanmış ve ilk etapta üretim lisansı ve ÇED raporu alınan 1. ünitenin inşaatına 2006 yılında başlanmış, 2009 yılında devreye girmiştir. 2 x 135 MW gücündeki diğer ünitelerin yapım çalışmaları devam etmektedir.

Silopi Elektrik web sitesine gitmek için tıklayın